top of page
i-bhp.com, szkolenai bhp, kurs bhp, szkolenai bhp online, kursy bhp dla firm

Test końcowy po szkoleniu BHP

(test jednokrotnego wyboru, tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa!)

Dziękujemy za przesłanie!

1. Kto odpowiada za stan bezpieczeństwa pracy w zakładzie pracy
2. Co powinien zrobić pracownik w sytuacji zagrażającej jego życiu lub zdrowiu?
3. Jaki jest maksymalny okres, na jaki można zawrzeć umowę o pracę na okres próbny?
4. Jaki jest wymiar urlopu pracownika, którego staż pracy przekracza 10 lat?
5. Który z obowiązków pracowniczych jest obowiązkiem z zakresu BHP?
6. Czy pracownik bez aktualnych badań profilaktycznych może być dopuszczony do pracy?
7. Jakie działania powinien podjąć pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni?
8. Za wypadek przy pracy uznaje się:
9. Jakie są normy podnoszenia ciężarów przy pracy stałej?
10. Praca na wysokości to praca …
11. Co należy zrobić, gdy dojdzie do wypadku przy pracy?
12. Jaki dokument uprawnia do ewentualnych świadczeń z tytułu wypadku przy pracy?
13. Uczestnictwo pracownika w szkoleniu bhp ...
14. Którego sprzętu gaśniczego użyjesz, aby ugasić palącą się na człowieku odzież?
15. Którego sprzętu gaśniczego użyjesz, żeby ugasić płonący tłuszcz spożywczy, np. na patelni?
16. Co zrobisz, gdy osoba w Twojej obecności straciła przytomność, ale oddycha?
17. Jak zachowasz się, kiedy osoba w Twojej obecności dostała ataku epilepsji?
18. Co zrobisz, gdy osoba w Twojej obecności skarży się na duszności, uczucie ciężaru w klatce piersiowej, występują u niej zimne poty?
19. Jaka kara maksymalnie może być nałożona na pracownika, który w sposób rażący łamie przepisy BHP?
20. Kto prowadzi instruktaż stanowiskowy dla nowozatrudnionego pracownika?
bottom of page